JEZ LEERDE WEG TE GAAN BIJ HAAR AUTHENTIEKE ZELF

Op jonge leeftijd was Jez een vrolijk en clownesk meisje. Ze was extravert, danste en zong veel. Dat is een groot contrast met hoe ze nu is. Tegenwoordig is Jez heel verlegen en meer introvert, maar onder deze ‘beschermlagen’ zit nog altijd het vrolijke innerlijke kind.

Jez ervoer tijdens haar jeugd dat ze niet zichzelf mocht zijn. Haar vader stoorde zich aan haar gedrag en zij ging zich aanpassen en werd zo steeds stiller en serieuzer.

Afgelopen jaren heeft Jez veel innerlijk kind werk gedaan en heeft zichzelf zo beter leren kennen en begrijpen. In de (Engelstalige) podcast hoor je haar vertellen hoe dit voor haar is geweest, want het aankijken van pijnen uit de jeugd, is een pittig proces.

De podcast met Jez kun je hier beluisteren.

INNER CHILDS